Welk effect heeft Windpark Fryslân op de scheepvaart?

Windpark Fryslân is gebouwd in één van de minst bevaren delen van het IJsselmeer. Het windpark is toegankelijk voor de scheepvaart en visserij. 

Welk effect heeft Windpark Fryslân op de visserij?

Windpark Fryslân is aangelegd in één van de minst bevaren delen van het IJsselmeer.

Negatieve effecten op de populaties van vissoorten worden niet verwacht. Het windpark is toegankelijk voor scheepvaart en visserij.