Waar komt het transformatorstation?

Het transformatorstation wordt gebouwd bij Breezanddijk. In het transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines opgeslagen en omgezet van middenspanning (33.000 volt) naar hoogspanning (110.000 volt). Via stroomkabels gaat de elektriciteit vervolgens naar het hoogspanningsnet van TenneT. De stroomkabel loopt door de Afsluitdijk, langs de A7 naar Bolsward.

Wat is een transformatorstation?

In een transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines omgezet van middenspanning (33.000 volt) naar hoogspanning (110.000 volt). Via stroomkabels zorgt de netbeheerder (TenneT) dat de elektriciteit bij de gebruiker komt.

Hoe komt het transformatorstation eruit te zien?

Het nieuwe transformatorstation bij Breezanddijk (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) van Windpark Fryslân laat eind 2020 letterlijk de kracht van de wind zien. Dit doen we door rondom het hele gebouw aluminium plaatjes aan de gevel te bevestigen. Door de flexibele bevestiging aan de gevel kunnen de plaatjes bewegen in de wind.

In een transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines opgeslagen en omgezet van middenspanning (33.000 volt) naar hoogspanning (110.000 volt). Via stroomkabels zorgt de netbeheerder (TenneT) dat de elektriciteit bij de gebruiker komt. Het gebouw krijgt daarnaast ook een educatieve functie. Bezoekers krijgen toegang tot het gebouw via een gang die het gebouw doorsnijdt. In deze lange gang kun je, dankzij glazen gevels aan beide zijden van de gang, kijken naar de imposante techniek van de transformatoren.

Hoe komt de stroom aan het vaste land?

Vanaf de windturbines gaan er stroomkabels naar het transformatorstation in Breezanddijk. Vanaf daar lopen er kabels door de Afsluitdijk, langs de A7 naar Bolsward. De totale lengte van de stroomkabels is bijna 55 kilometer.