Wat gebeurt er in het transformatorstation?

Stap in de wereld van Windpark Fryslân
Bezoekers kunnen in het transformatorstation de virtuele rondleiding Wie Watt Windenergie! volgen. Dwars door het gebouw loopt een glazen gang waar bezoekers welkom zijn om een kijkje te nemen en te ontdekken hoe de kracht van de wind wordt omgezet in groene stroom.

Wie Watt Windenergie!
Met de gratis interactieve rondleiding Wie Watt Windenergie! volgt de bezoeker de groene stroom van windturbine tot stopcontact. Via een link of door met een telefoon of tablet de QR-code op de ramen te scannen, start een video waarin het apparaat achter het glas tot leven komt. De virtuele rondleiding geeft een introductie op Windpark Fryslân en maakt het onzichtbare zichtbaar. Aan het eind van de virtuele tour kan men de opgedane kennis testen in de app ‘Maak de stroom’. Deze app is in samenwerking met studenten van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden ontwikkeld en uitgevoerd. De route en de app zijn leuk voor zowel geïnteresseerden als voor elektrotechnische vakgenoten.

Wat is een transformatorstation?

In een transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines omgezet van middenspanning (33.000 volt) naar hoogspanning (110.000 volt). Via stroomkabels zorgt de netbeheerder (TenneT) dat de elektriciteit bij de gebruiker komt.

De kracht van de wind
Het gebouw, dat is ontworpen door Olivier Architecten, laat aan de buitenkant letterlijk de kracht van de wind zien dankzij de flexibele aluminiumplaatjes die meebewegen met de wind. De plaatjes op de gevel zijn zeshoekig met in het midden een windmolenfiguur, die ook weer terugkomt in de tussenruimte tussen de plaatjes. De zeshoeken zijn ook gebruikt in de QR-route en verwijzen naar de vorm van het windpark én de basaltblokken op de dijk.

Hoe komt het transformatorstation eruit te zien?

Het nieuwe transformatorstation bij Breezanddijk (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) van Windpark Fryslân laat letterlijk de kracht van de wind zien. Dit doen we door rondom het hele gebouw aluminium plaatjes aan de gevel te bevestigen. Door de flexibele bevestiging aan de gevel kan een deel van de plaatjes bewegen in de wind.

Hoe komt de stroom bij de gebruiker?

Vanaf de windturbines gaan er stroomkabels naar het transformatorstation in Breezanddijk. Via stroomkabels in de Afsluitdijk en langs de A7 gaat de groene stroom naar het hoogspanningsnet van TenneT in Oudehaske. De totale lengte van de stroomkabels vanaf Breezanddijk naar Oudehaske is ongeveer 55 kilometer.