Windpark Fryslân is gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, bij Breezanddijk. De precieze locatie en de vorm van Windpark Fryslân zijn het resultaat van jarenlang passen en meten. Er is rekening gehouden met vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van defensie, de Waddenzee, de trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme én de monumentale dijk.

Locatie en vorm

Windpark Fryslân heeft een bijzondere vorm. De windturbines staan namelijk in een ‘cluster’ in het IJsselmeer, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is circa 600 meter.

Bart bouwt een windpark met Martijn ten Klooster, vergunningsexpert van Pondera

In de video Bart bouwt een windpark met…’ vertelt vergunningsexpert Martijn ten Klooster over de locatie en de bijzondere vorm van Windpark Fryslân.

Wist je dat…

Windpark Fryslân in totaal 34 km2 beslaat?

De afstand tussen de turbines is ongeveer 600 meter.