De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ kracht bij door jaarlijks enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst van haar participatie in het windpark in projecten in het Friese IJsselmeergebied. Naast het herinvesteren van rendement, zullen in 2022 door de provincie obligaties worden uitgegeven. Op deze manier doet de provincie iets terug voor de inwoners van Fryslân en voor de omwonenden van het windpark.