Welk effect heeft Windpark Fryslân op zeilers en watersporters?

Zeilers en watersporters houden een vrije zone van enkele kilometers tussen het windpark en de ondieptes voor de Friese kust zodat er geen belemmeringen zijn om te navigeren en te laveren bij verschillende windrichtingen.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op surfers en kitesurfers?

(Kite)surfen is op het IJsselmeer alleen  toegestaan binnen de aangewezen gebieden. Windpark Fryslân ligt op minimaal vier kilometer afstand van deze gebieden. Onderzoek, voor de start van de bouw, heeft uitgewezen dat het windpark een verwaarloosbare invloed heeft op het zeil- en surfklimaat bij het (kite)surfstrand bij Kornwerderzand. Meer over het onderzoek vind je hier.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op de wind?

Voordat we gestart zijn met de bouw van Windpark Fryslân is er eerst jarenlang onderzoek gedaan. Eén van die onderzoeken is de Milieueffectrapportage (MER). Daarin is onder andere onderzoek gedaan naar het effect van de windturbines op op de wind. Uit het onderzoek komt naar voren dat het effect op de windkracht beperkt is (in iedere geval minder dan 10%) voor locaties in de buurt van het windpark. Meer over het onderzoek vind je hier.

Is het veilig om door het windpark heen te varen?

Ja, Windpark Fryslân is een veilig vaargebied. De windturbines krijgen nautische veiligheidsmarkeringen. Binnen windpark Fryslân geldt straks een adviesafstand van 50 meter tot de individuele windturbines. Deze afstand is, gezien de minimale afstand van 660 meter tussen de windturbines zelf, eenvoudig aan te houden. In het geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk alle windturbines stil te zetten. Zo is het IJsselmeer altijd goed bevaarbaar voor reddingsdiensten.