Is het veilig om door het windpark heen te varen?

Ja, Windpark Fryslân is een veilig vaargebied en de windturbines hebben nautische veiligheidsmarkeringen.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op zeilers en watersporters?

Zeilers en watersporters houden een vrije zone van enkele kilometers tussen het windpark en de ondieptes voor de Friese kust zodat er geen belemmeringen zijn om te navigeren en te laveren bij verschillende windrichtingen.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op surfers en kitesurfers?

(Kite)surfen is op het IJsselmeer alleen  toegestaan binnen de aangewezen gebieden. Windpark Fryslân ligt op minimaal vier kilometer afstand van deze gebieden. Onderzoek, voor de start van de bouw, heeft uitgewezen dat het windpark een verwaarloosbare invloed heeft op het zeil- en surfklimaat bij het (kite)surfstrand bij Kornwerderzand. Meer over het onderzoek vind je hier.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op de wind?

Voor de start van Windpark Fryslân is er jarenlang onderzoek gedaan. Eén van die onderzoeken is de Milieueffectrapportage (MER). Hierin is onder andere onderzoek gedaan naar het effect van de windturbines op op de wind. Uit het onderzoek komt naar voren dat het effect op de windkracht beperkt is (in iedere geval minder dan 10%) voor locaties in de buurt van het windpark. Meer over het onderzoek vind je hier.