Belangrijkste vragen

Wat is Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. Het windpark wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezanddijk. Het windpark bestaat in totaal uit 89 windturbines en levert 382,7 Megawatt op. Dat is duurzame stroom voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark is in de zomer van 2021 operationeel.

Wat levert Windpark Fryslân op?

De 89 windturbines van Windpark Fryslân leveren in totaal 382,7 Megawatt op. Dat is duurzame stroom voor ongeveer 500.000 huishoudens.

Hoeveel CO2 bespaart Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân bespaart ongeveer 800.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Dat is de uitstoot van meer dan 500.000 personenauto’s.

Wanneer is de bouw van Windpark Fryslân klaar?

Windpark Fryslân werd in de zomer van 2021 operationeel. De planning kun je hier bekijken.

Waarom windenergie?

In Nederland waait het vaak en hard. Deze wind kunnen we goed gebruiken voor het opwekken van duurzame stroom. Windenergie heeft veel voordelen; het is schone energie en belast het klimaat niet. Bovendien raak windenergie nooit op. De wind blijft immers altijd waaien. Door gebruik te maken van windenergie zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zoals gas en olie.

Uit welke werkzaamheden bestaat de bouw van Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân bestaat uit meer dan alleen de bouw van 89 windturbines in het IJsselmeer.

  • Om de stroom vanaf de windturbines naar het vaste land te brengen, leggen we een stroomkabel aan van de Afsluitdijk naar Bolsward.
  • Daarnaast bouwen we bij Breezanddijk een transformatorstation. In een transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines opgeslagen en omgezet van middenspanning (33.000 volt) naar hoogspanning (110.000 volt). Via stroomkabels zorgt de netbeheerder (TenneT) dat de elektriciteit bij de gebruiker komt. Het gebouw krijgt daarnaast ook een educatieve functie en is na oplevering open voor bezoekers.
  • De natuur is een belangrijk aandachtspunt tijdens de bouw van het Windpark Fryslân. Speciaal voor vogels en vissen leggen we een werk- en natuureiland aan. Tijdens de bouw wordt het eiland gebruikt als werkeiland, waar tijdelijk materieel gestald kan worden. Zodra de eerste windturbine stroom oplevert, wordt het eiland omgebouwd tot natuureiland.