Wat is het Omgevingsfonds?

Gedurende twintig jaar wordt een deel van de opbrengsten (€ 720.000) van het windpark in een fonds gestort: Fiks Omgevingsfonds. Fiks omgevingsfonds financiert initiatieven en projecten die de Friese IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken.

Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Ideeën zijn welkom en worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid.

Hoe kan ik ideeën aandragen voor het Omgevingsfonds?

Er moet een uitgewerkt projectvoorstel worden ingediend. Het invul-format op de website https://www.fiksomgevingsfonds.frl/ moet volledig ingevuld worden om een aanvraag in te kunnen dienen. Als u alleen een idee voor een project heeft, kunt u wellicht eerst bij Plaatselijk Belang of iemand van de Adviesraad een gesprek plannen om te kijken hoe zij u kunnen helpen om het idee uit te werken tot een projectvoorstel.

Wat is de financiële deelname van de Provincie Fryslân?

De provincie investeert 100 miljoen euro in het windpark. Financiële deelneming door een provincie is uniek in deze markt. De Provincie is daarnaast ook aandeelhouder en neemt met 20 miljoen euro deel in het aandelenkapitaal van het windpark en verstrekte daarnaast een achtergestelde lening van 80 miljoen euro.
Het rendement op hun deelneming investeren ze in duurzame ontwikkeling en in de regio. Ook maken ze het voor Friese inwoners mogelijk om financieel deel te nemen in het windpark door na oplevering obligaties aan te bieden.