De bouw van het windpark is klaar. Vanaf 2021 produceert het windpark op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

1

Stroom in huis!

najaar 2021

Windpark Fryslân is klaar. Energieleverancier Eneco neemt voor 15 jaar groene stroom af van het windpark. Particuliere en zakelijke verbruikers in de provincie Fryslân hebben de mogelijkheid om duurzame stroom van het windpark te kopen.

2

Van werkeiland naar natuureiland

Begin 2021

Zodra de eerste turbine in het IJsselmeer draaide, werd het werkeiland een natuureiland.

3

Heien funderingen windturbines

september 2020

In september 2020 startte het heien van de funderingen van de windturbines in het IJsselmeer.

4

Productie onderdelen windturbines

april 2020 - april 2021

In fabrieken in onder andere Friesland, Polen, Duitsland, Vietnam, Portugal en Marokko zijn de onderdelen van de windturbines geproduceerd. Denk hierbij aan de in- en externe platforms, de funderingen, torens, rotors (ronddraaiend deel van de generator) en de bladen.

5

Bouw transformatorstation

augustus 2019 - april 2021

Bij Breezanddijk is het transformatorstation gebouwd dat de opgewekte windenergie van de windturbines omzet naar hoogspanning voor het elektriciteitsnet.

6

Aanleg werk- en natuureiland

juni 2020 - oktober 2020

Vlakbij Kornwerderzand is een werk- en natuureiland aangelegd. Tijdens de bouw van Windpark Fryslân kon het natuureiland gebruikt worden als werkeiland. Zodra de eerste windturbine stroom produceerde, werd het eiland omgebouwd tot natuureiland

7

Aanleg stroomkabel

juli 2019 - augustus 2020

Om de opgewekte energie van de windturbines naar het vaste land te brengen, zijn stroomkabels aangelegd. In de zomer van 2020 lagen alle stroomkabels op hun plek.

8

Starthandeling werkzaamheden

maart 2019

Via ondergrondse boringen zijn er leidingen vanuit het IJsselmeer naar Breezanddijk aangelegd.