Ga ook voor de wind met Windpark Fryslân

Een belangrijke belofte van de initiatiefnemers van Windpark Fryslân is dat alle inwoners van
Friesland kunnen meeprofiteren van het windpark.

Bewoners van het IJsselmeergebied doen dit al vanaf de eerste productiedag van het windpark via
het Fiks Omgevingsfonds. Dit onafhankelijke fonds ontvangt gedurende een periode van twintig jaar
een bijdrage van € 720.000,- per jaar van Windpark Fryslân. Met dit geld kan het Omgevingsfonds
lokale projecten in de plaatsen langs de IJsselmeerkust ondersteunen. Het Fiks Omgevingsfonds
financiert projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied, verduurzaming
van de energievoorziening, recreatie en toerisme en/of een aantrekkelijke leefomgeving.

De provincie investeert jaarlijks haar rendement uit het windpark in duurzame initiatieven in heel
Fryslân
. Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst in projecten in het Friese
IJsselmeergebied.

Kijk voor meer informatie op windparkfryslan.nl/investeer