Windpark Fryslân is door aannemersconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het IJsselmeer. Het windpark bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater. Vanaf 2021 is het windpark operationeel.

*Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van heel Nederland wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh).

Het windpark bestaat uit:

  • 89 windturbines
  • ongeveer 55 KM kabel op land
  • ongeveer 92 KM kabel in het IJsselmeer
  • 1 transformatorstation op Breezanddijk
  • 1 natuureiland bij Kornwerderzand

89 windturbines

Windpark Fryslân bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

89

89 windturbines in het IJsselmeer.

500.000

Friese windenergie voor circa 500.000 huishoudens.

800.000

CO2 besparing van circa 800.000 ton per jaar.

Locatie en vorm

Windpark Fryslân heeft een bijzondere vorm. De windturbines staan namelijk in een cluster, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is ongeveer 600 meter. Lees meer hierover op de pagina ‘Locatie’.

De windturbines van Windpark Fryslân

De windturbines van Windpark Fryslân zijn 180 meter hoog. Ter vergelijking: de Achmeatoren in Leeuwarden is 115 meter hoog. In fabrieken in onder andere Friesland, Polen, Duitsland, Vietnam, Portugal en Marokko zijn onderdelen van de windturbines geproduceerd. Denk hierbij aan de in- en externe platforms, de funderingen, palen, rotors (ronddraaiend deel van de generator) en de bladen.

Het Friese Amicon uit Winsum heeft de zogenaamde interne platforms gebouwd voor de windturbines. Bekijk hier de vlog met Symen de Boer van Amicon over de bouw van de interne platforms.

Hoe werkt een windturbine?

Dankzij de harde wind op het IJsselmeer gaan de rotorbladen van de windturbines draaien. Achter de rotorbladen bevindt zich de generator. Deze wordt door de draaiende beweging van de rotorbladen in werking gezet. Zo wordt windenergie opgewekt.

De opgewekte energie gaat, via een stroomkabel door de fundering van de windturbine, via de bodem van het IJsselmeer naar het transformatorstation bij Breezanddijk. Daar wordt de elektriciteit van de windturbines omgezet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet. Via twee hoogspanningskabels komt de stroom vervolgens op het Friese elektriciteitsnet.

Wil je meer weten over de windturbines van Windpark Fryslân? Bekijk de veelgestelde vragen.

Transformatorstation

In het bijzondere transformatorstation wordt de elektriciteit van de windturbines omgezet naar hoogspanning voor het elektriciteitsnet. Het transformatorstation (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) laat aan de buitenkant letterlijk de kracht van de wind zien dankzij de aluminium plaatjes aan de gevel. Door de flexibele bevestiging van een deel van de plaatjes, kunnen deze bewegen in de wind.

Stap in de wereld van Windpark Fryslân

Bezoekers kunnen in het transformatorstation de virtuele rondleiding Wie Watt Windenergie! volgen. Dwars door het gebouw loopt een glazen gang waar bezoekers welkom zijn om een kijkje te nemen en te ontdekken hoe de kracht van de wind wordt omgezet in groene stroom.

Wie Watt Windenergie!

Met de gratis interactieve rondleiding Wie Watt Windenergie! volgt de bezoeker de groene stroom van windturbine tot stopcontact. Via de link windparkfryslan.pogotours.nl of door met een telefoon of tablet de QR-code op de ramen te scannen, start een video waarin het apparaat achter het glas tot leven komt. De virtuele rondleiding geeft een introductie over Windpark Fryslân en maakt het onzichtbare zichtbaar. Aan het eind van de virtuele tour kan men de opgedane kennis testen in de app ‘Maak de stroom’. De app is gratis te downloaden via de Apple Store of de Google Play Store.

Stroomkabels

Om de opgewekte energie van de windturbines naar de gebruikers te brengen, zijn stroomkabels aangelegd op het land en in het IJsselmeer. De stroomkabels lopen van de windturbines in het IJsselmeer naar het transformatorstation op Breezanddijk. Vanaf het transformatorstation gaat de stroom via kabels in de Afsluitdijk en langs de A7 naar het hoogspanningsnet van TenneT bij Oudehaske.

Natuureiland

Aannemersconsortium Zuiderzeewind heeft een nieuw eiland aangelegd bij Kornwerderzand. Het eiland bestaat uit ongeveer 2 hectare boven water en twee ondiepe waterzones van samen ongeveer 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam van 800 meter. Door de ondiepe waterzones mag niet worden gevaren. Dit geeft de natuur de tijd om zich te ontwikkelen.

Het natuureiland is een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen. Naast het natuureiland wordt de Vismigratierivier gebouwd. Deze werkzaamheden gebeuren naast de ondiepe waterzones van het eiland.

Gedurende vijf jaar worden de vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij het eiland en het windpark nauwlettend in de gaten houden. De monitoring van het gebied is bedoeld om de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen in beeld te brengen en om de ontwikkeling van de natuur bij het eiland en het windpark te volgen. Dit doen ze door middel van systematische tellingen, bemonsteringen en geautomatiseerde detectiesystemen, waaronder een vogelradar op Breezanddijk en vleermuizendetectors op gondelhoogte in de windturbines.

In deze aflevering spreekt Bart met Shanti, over het speciaal aangelegde natuureiland voor het windpark.
Wist je dat…

Windpark Fryslân een veilig vaargebied is?

Nu het windpark klaar is, mag tussen de windturbines worden gevaren. Windpark Fryslân is een veilig vaargebied en alle turbines zijn voorzien van nautische veiligheidsmarkeringen. Binnen Windpark Fryslân geldt een verplichte veiligheidsafstand van 50 meter tot een windturbine.