Waar is Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân is gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezanddijk. De exacte locatie kun je bekijken op deze kaart.

Waarom is er gekozen voor deze locatie?

Voor de locatie van Windpark Fryslân is jarenlang onderzoek gedaan. De voorbereidingen voor Windpark Fryslân startten in 2008. De precieze locatie en de vorm van het Windpark zijn het resultaat van veel passen en meten. Er is rekening gehouden met vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van Defensie, de Waddenzee, de route van trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme en de monumentale Afsluitdijk. Op de pagina ‘Geschiedenis’ kun je diverse onderzoeken vinden over het project.

Wat is de vorm van het windpark?

Windpark Fryslân heeft een bijzondere vorm. De windturbines staan in een cluster, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is ongeveer 600 meter. Lees meer hierover op de pagina ‘Locatie’. In onderstaande afbeelding zie je de vorm van het windpark en ook de afstanden van het windpark naar de IJsselmeerkust.

Wat zie ik straks van Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân is het grootste windpark op een binnenwater ter wereld. Om te zorgen dat het uitzicht op het IJsselmeer zo min mogelijk wordt beperkt, is gekozen voor een ‘clustervorm’ van windturbines.

Hoe groot is Windpark Fryslân?

Het totale gebied van windpark Fryslân is 34 km2. De clustervorm van het windpark zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is ongeveer 600 meter.

Wat merk ik van slagschaduw?

Als de zon schijnt en de wind waait, veroorzaakt de draaiende beweging van de rotorbladen van een windturbine een bewegende schaduw. Die schaduw wordt ook wel slagschaduw genoemd. Volgens de wet mag slagschaduw geen hinder veroorzaken op woningen in de (directe) omgeving. Vanwege de afstand Windpark Fryslân en woningen, speelt slagschaduw nauwelijks een rol.

De slagschaduw op het water en op de snelweg is niet hinderlijk als gevolg van de afstand tot de snelweg en doordat het aantal omwentelingen van de windturbine relatief laag en stabiel is.

Op welke manier is er rekening gehouden met archeologie?

In het gebied van Windpark Fryslân is uitvoerig archeologisch onderzoek gedaan. Met zowel een bodemscan vanaf een schip als door middel van een aanvullend duikonderzoek is nagegaan of er archeologische resten voorkomen die veilig gesteld moeten worden. Op de beoogde turbinelocaties zelf bevinden zich geen archeologische resten. Een handgeblazen wijnfles, een zogenaamde kattekop, is geborgen en in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis opgenomen.