Waar komt Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezanddijk. De exacte locatie kun je bekijken op deze kaart.

Waarom is er gekozen voor deze locatie?

Voor de locatie van Windpark Fryslân is jarenlang onderzoek gedaan. De voorbereidingen voor Windpark Fryslân startten in 2008. Toen duidelijk werd dat windmolens op het land veel weerstand zouden oproepen, is gezocht naar een locatie op het water.

De precieze locatie en de vorm van Windpark Fryslân zijn het resultaat van veel passen en meten. Er is rekening gehouden met vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van Defensie, de Waddenzee, de route van trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme en de monumentale Afsluitdijk.

Op de pagina ‘Geschiedenis’ kun je diverse onderzoeken vinden over de locatie.

Windpark Fryslân wordt geplaatst in een clustervorm. Wat betekent dat?

Windpark Fryslân krijgt een bijzondere vorm. De windmolens komen namelijk in een ‘cluster’ (een zogenaamde 6-hoekige honingraat) te staan. Hoe dat eruit ziet, zie je in onderstaande afbeelding. Hierin zie je ook de afstanden van het windpark naar de IJsselmeerkust.

De clustervorm zorgt dat de windturbines het zicht op de horizon vanuit alle richtingen zo min mogelijk beperkt. Het ontwerp van het windpark sluit goed aan op de monumentale Afsluitdijk en houdt rekening met de weidsheid van het IJsselmeer.

Wat zie ik straks van Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân is het grootste windpark op een binnenwater ter wereld. Zo’n groot windpark verstop je niet zomaar. Om te zorgen dat het uitzicht op het IJsselmeer zo min mogelijk wordt beperkt, is gekozen voor een ‘clustervorm’ van windturbines.

Aan de hand van diverse visualisaties krijg je een impressie van het windpark langs de IJsselmeerkust. De zichtbaarheid is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hoe groot is het gebied waarin Windpark Fryslân zich bevindt?

Het totale gebied van windpark Fryslân is 34 km2. De ruimte tussen de windturbines is ca 660 meter.

Wat merk ik van slagschaduw?

Als de zon schijnt en de wind waait, veroorzaakt de draaiende beweging van de rotorbladen van een windturbine een bewegende schaduw. Die schaduw wordt ook wel slagschaduw genoemd. Volgens de wet mag slagschaduw geen hinder veroorzaken op woningen in de (directe) omgeving. Vanwege de afstand Windpark Fryslân en woningen, speelt slagschaduw nauwelijks een rol.

De slagschaduw op het water en op de snelweg is niet hinderlijk als gevolg van de afstand tot de snelweg en doordat het aantal omwentelingen van de windturbine relatief laag en stabiel is.

Op welke manier is er rekening gehouden met archeologie?

In het gebied van Windpark Fryslân is uitvoerig archeologisch onderzoek gedaan. Met zowel een bodemscan vanaf een schip als door middel van een aanvullend duikonderzoek is nagegaan of er archeologische resten voorkomen die veilig gesteld moeten worden. Op de beoogde turbinelocaties zelf bevinden zich geen archeologische resten. Een handgeblazen wijnfles, een zogenaamde kattekop, is geborgen en in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis opgenomen.