Uit hoeveel windturbines bestaat Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân bestaat uit 89 windturbines.

Wat levert Windpark Fryslân op?

Het windpark bestaat uit 89 windturbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. leveren 1.500.000.000 kilowattuur per jaar op. Dat is duurzame energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

Hoe komt de stroom bij de gebruiker?

Zie hieronder hoe de stroom bij de gebruiker komt.

Op welke afstand staan de windturbines van elkaar?

De afstand tussen de windturbines is ca 600 meter.

Wat is de locatie van de windturbines?

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezanddijk. De exacte locatie kun je bekijken op de kaart.

Hoe ziet een windturbine eruit?

Hoe een windturbine eruit ziet, kun je bekijken in onderstaande afbeelding.

Hoe hoog is een windturbine?

De hoogte van een windturbine boven water is 180 meter. Ter vergelijking: de Achmeatoren in Leeuwarden is 115 meter hoog.

Is een windturbine verlicht? En zo ja, hoe?

’s Nachts zijn de buitenste 30 windturbines van het windpark verlicht. De verlichting is nodig zodat vliegtuigen veilig kunnen overvliegen.

De windturbines hebben boven in een lamp die overdag wit licht en ’s nachts rood licht rondom uitstraalt. Halverwege de toren zit verlichting die ’s nachts continu rood licht uitstraalt.

Om de overlast van de verlichting voor de omgeving te beperken, heeft Windpark Fryslân diverse maatregelen genomen:

  • De lampen boven in de windturbines zijn ’s nachts vastbrandend in plaats van knipperend.
  • Boven op de windturbines zijn zichtbaarheidssensoren geplaatst. Wanneer het zicht voldoende is, vermindert de intensiteit van de lampen met maximaal 90%.
  • Windpark Fryslân bouwt bij Kornwerderzand een naderingsdetectiesysteem waarmee de luchtvaartverlichting op de windturbines uitgeschakeld kan worden.

Maken de windturbines geluid?

Het geluid van een windmolen kan als hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Daarom zijn er regels om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het geluid van een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 41 decibel per jaar zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel.

Een initiatiefnemer van een windmolen is verplicht het geluid van de windmolen te registreren en deze gegevens minimaal vijf jaar te bewaren. Zo kan de overheid zien of een exploitant zich houdt aan de geluidsnormen.