Friese leveranciers

Windpark Fryslân is gebouwd door aannemersconsortium Zuiderzeewind. Dit consortium bestond uit Siemens Gamesa en Van Oord. Tijdens de bouw werkten ze zoveel mogelijk samen met Friese partijen. Zo profiteerde het Friese bedrijfsleven ook mee van dit nieuwe windpark.

Windpark Fryslân Omgevingsfonds

De komende 20 jaar stort Windpark Fryslân elk jaar € 720.000 in het Omgevingsfonds. Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Ideeën zijn welkom en worden door een adviesraad met lokale vertegenwoordigers en een bestuur beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid. Voor meer informatie: https://www.fiksomgevingsfonds.frl/ . stort Windpark Fryslân elk jaar € 720.000 in het Omgevingsfonds. Het geld is bedoeld voor lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer. Inwoners, bedrijven en overheden in de regio kunnen ideeën aandragen.

Economisch rendement naar de regio

Windpark Fryslân is gefinancierd door tien banken én de provincie Fryslân. Dat is uniek. Een mix van privaat en publiek geld voor de financiering van een windpark was nog niet eerder vertoond. De provincie Fryslân neemt met 20 miljoen euro deel in het aandelenkapitaal van het windpark en verstrekte daarnaast een achtergestelde lening van 80 miljoen euro. 

De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ kracht bij door jaarlijks enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst van haar participatie in het windpark in projecten in het Friese IJsselmeergebied. Naast het herinvesteren van rendement, zullen in 2022 door de provincie obligaties worden uitgegeven. Op deze manier doet de provincie iets terug voor de inwoners van Fryslân en voor de omwonenden van het windpark.