Hoe werkt de luchtvaartradar?

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter, moeten wettelijk worden voorzien van luchtvaartverlichting. Bij Windpark Fryslân geldt dit voor de buitenste 30 windturbines. Dankzij een naderingsdetectiesysteem kan deze verlichting binnenkort ’s nachts worden uitgeschakeld wanneer er geen luchtvaartuigen in de buurt van het windpark zijn.

Is de radar veilig?

Op dit moment wordt het systeem al succesvol en veilig in de Verenigde Staten en in Duitsland toegepast. Bij deze bestaande projecten zorgt de radar ervoor dat de verlichting meer dan 95% van de tijd kan worden uitgeschakeld. Verder gebruikt de scheepvaart vergelijkbare radarsystemen voor het detecteren van objecten.

WPF werkt voor het testen en toetsen van het radarsysteem samen met Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT), het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Hierbij wordt ook gekeken naar de elektromagnetische bestralingssterkte van de radar die net als bijvoorbeeld zendmasten, mobiele telefoons en wifi, elektromagnetische golven uitzendt. De bestralingssterkte van de luchtvaartradar van WPF is zeer beperkt en ligt een factor duizend lager dan de wettelijke norm:

  • de wettelijk toegestane bestralingssterkte is maximaal 10W/m
  • elektromagnetische straling van een mobiele telefoon (iPhone 6) is circa 1 W/m2
  • elektromagnetische straling van een mobiele zendmast is 0,40W/m2 
  • elektromagnetische straling van het radarsysteem is minder dan 0,01W/m2

Hoe ziet de radar eruit?

De radar moet hoog genoeg staan om vrij zicht te hebben op de omgeving. Dit is de reden dat de radar op een mast komt te staan. De grijze mast met radarinstallatie en antenne is ongeveer 16 meter hoog ten opzichte van het maaiveld. Op de mast wordt de antenne geplaatst in de vorm van een balk van circa 5,5 meter breed. Deze balk roteert met een snelheid van 24 toeren per minuut. Een kast met de radarontvanger wordt op de grond geïnstalleerd, dit doen we om de mast zo rank mogelijk te houden. Om de mast met de radar komt een hek te staan. Dit hekwerk wordt afgestemd op het beeldkwaliteitsplan voor het sluizencomplex van de provincie Fryslân.

Zie hieronder illustraties van hoogtes van diverse objecten in de omgeving van Kornwerderzand (ten opzichte van N.A.P).

Waarom wordt dit systeem niet vaker toegepast?

Een radarsysteem voor de verlichting van een windpark is complex en erg duur. Veel windparken zijn te klein en hebben niet de financiële ruimte om een radarsysteem aan te schaffen. Vanwege de grootte van Windpark Fryslân, zien we mogelijkheden om dit systeem te implementeren.