Installatie eerste toren Windpark Fryslan

Friese windenergie voor een duurzame toekomst

Breezanddijk, 8 maart 2021 – Windpark Fryslân is gestart met het opbouwen van de windturbines in het IJsselmeer. Vanaf maart tot en met juni 2021 worden de 89 windturbines verscheept, geïnstalleerd en getest. Dit is de laatste fase van het bouwproject én een belangrijke mijlpaal voor het windpark. Dankzij de goede samenwerking met aannemersconsortium Zuiderzeewind en alle Friese bedrijven die meewerken aan dit project, zijn de voorbereidingen volgens plan verlopen. Nadat alle 89 turbines zijn aangesloten, zullen ze op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur) groene stroom produceren. Dit is ongeveer 75% van alle Friese duurzame energie wat overeen komt met het energieverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

Realisatie van Windpark Fryslân

De afgelopen periode is, ondanks de Covid-19 pandemie, gewerkt aan de voorbereidingen van Windpark Fryslân. Het gaat hierbij om de aanleg van 55 kilometer kabel op het land en 92 km kabel in het IJsselmeer, het heien van de 89 funderingen en de aanleg van het werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Daarnaast werkt aannemersconsortium Zuiderzeewind aan de bouw van het transformatorstation op Breezanddijk. Tijdens de realisatie van het windpark zijn Friese bedrijven actief betrokken. Ook in de toekomst zal dat het geval zijn bij het beheer en onderhoud van het windpark.

Economisch rendement naar de regio

De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Zo ontstaat uit groen rendement weer nieuw groen rendement en wordt een keten van duurzame investeringen gecreëerd in de regio. Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst van haar participatie in het windpark in projecten in het Friese IJsselmeergebied. Naast het herinvesteren van rendement, zullen obligaties worden uitgegeven zodra het park operationeel is. Op deze manier doet de provincie iets terug voor de inwoners van Fryslân én iets extra’s voor de omwonenden van het windpark.

Het inmiddels opgerichte Omgevingsfonds van Windpark Fryslân ontvangt gedurende 20 jaar jaarlijks ruim 720.000 euro voor projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het fonds heeft als doel ondersteuning te bieden bij het verduurzamen, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, leefomgeving, toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed.

Opbouwen van de windturbines

Vorig jaar in september zijn door Van Oord Offshore Wind alle funderingspalen in de bodem van het IJsselmeer geheid. Daar bovenop bouwt Siemens Gamesa één voor één de 89 windturbines. De aannemer heeft ongeveer anderhalve dag nodig om een windturbine te bouwen. Vanwege de breedte van de sluizen rondom het IJsselmeer worden de windturbineonderdelen met verschillende schepen naar het IJsselmeer gebracht en daar in elkaar gezet.

Elke windturbine bestaat uit drie torendelen, de gondel en de rotor. De torendelen en de gondel komen via Amsterdam naar het IJsselmeer. De drie rotorbladen worden eerst in Oude Zeug aan elkaar gemonteerd. De complete rotor wordt in één keer aan de gondel bevestigd met Van Oord’s enorme installatiekranen. Na de opbouw duurt het nog enige tijd voordat de windturbines gaan draaien, omdat elke turbine van fundering tot gondel wordt geïnspecteerd voordat deze in bedrijf gaat.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Windpark Fryslân is voor de zomer van 2021 klaar om duurzame stroom te produceren. Windpark Fryslân bestaat, naast de 89 windturbines bij Breezanddijk, uit een nieuw aangelegd natuureiland bij Kornwerderzand en een bijzonder transformatorstation op Breezanddijk dat vanaf komende zomer open is voor het publiek.