Ruim 2500 inwoners van de provincie Friesland van 18 jaar of ouder hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid financieel deel te nemen in Windpark Fryslân. Zowel grote als kleine beleggers toonden zoveel belangstelling, dat de emissie van in totaal € 10 miljoen met de vraag van bijna € 23,5 miljoen ruim werd overschreven. De ruim 2500 inschrijvers kregen maximaal 10 obligaties (voor een bedrag van € 5.000,-) toegewezen. 

Windpark Fryslân bood in totaal 20.000 obligaties aan van € 500,- tegen een rente van 7,5% en met een looptijd van 5 jaar om inwoners van de provincie te laten meeprofiteren van het windpark. Daarmee losten de initiatiefnemers van het windpark een eerdere belofte in. 

Door het vooraf gepubliceerde bakstenenmodel te hanteren hebben grote investeerders ingeschikt ten gunste van kleinere investeerders. Zo is ervoor gezorgd dat iedereen mee kon doen. Bijna de helft van de investeerders hebben het aantal obligaties toegewezen gekregen dat was aangevraagd. Investeerders die meer hebben ingelegd dan is toegewezen, hebben het restant teruggekregen. 

Projectdirecteur Anne de Groot noemt de emissie een groot succes. ‘We zijn met name tevreden dat we veel kleinere beleggers hebben kunnen bedienen. We zien deze participanten graag als ambassadeurs van het windpark en van de energietransitie. We houden hen natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen van het windpark, zodat ze ook zien en beleven waarin ze geïnvesteerd hebben.’ 

De uitgifte van de obligaties werd verzorgd door Invesdor, één van de grootste investerings- en financieringsplatforms van Europa met meer dan € 800 miljoen bemiddeld investeringsvermorgen. Roderick Ruinard, Investment Manager van Invesdor, is verheugd over het bereikte resultaat. Dit is het hoogste ingeschreven bedrag voor burgerparticipatiefinanciering voor duurzame energieprojecten ooit in Europa. 

Windpark Fryslân is gelegen in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. De 89 turbines van 4,3 megawatt (MW) hebben een hoogte van 180 meter. Het windpark produceert op jaarbasis 1,5 miljard kilowattuur. Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en genoeg stroom voor ongeveer 500.000 huishouders. Het windpark is sinds 2021 operationeel. 

Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).