Exclusief voor inwoners van Friesland 

Alle inwoners van de provincie Fryslân krijgen de gelegenheid financieel deel te nemen in Windpark Fryslân. Het grootschalige windpark in het Friese deel van het IJsselmeer biedt 20.000 obligaties aan van €500,- per stuk tegen een jaarlijkse rente van 7,5% op de hoofdsom met een looptijd van 5 jaar. De obligaties zijn alleen beschikbaar voor inwoners van de provincie Fryslân. De initiatiefnemers van het windpark lossen hiermee een belofte in, die zij bij de start van hun project gedaan hebben. 

Mooie rente 

Windpark Fryslân zal de uitgifte van de obligaties tot maximaal € 10 miljoen gebruiken om een deel van de lopende financiering door de banken af te lossen. Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân: ‘De rente die we nu aan de banken betalen, daalt straks neer bij inwoners van Friesland, die zo een mooi rendement op hun geld kunnen ontvangen. De rente die we aan obligatiehouders betalen, ligt nog wat hoger dan wat we nu aan de banken betalen’. 

Ambassadeurs 

Het windpark mikt met de uitgifte van obligaties op een zo breed mogelijk publiek. De minimum inleg in obligaties Windpark Fryslân is daarom €500,- per persoon en de maximum inleg €50.000,- per persoon. Mocht er voor meer dan 20.000 obligaties worden ingeschreven dan worden de obligaties evenredig verdeeld en schikken de grotere inschrijvers wat in. 

Anne de Groot: ‘We zien graag dat zoveel mogelijk Friezen in onze obligaties investeren. We beschouwen onze toekomstige obligatiehouders als supporters van de energietransitie en als ambassadeurs van het windpark.’ 

Inschrijven 

Inschrijven op de obligaties van Windpark Fryslân kan vanaf 19 februari tot en met 29 maart via windparkfryslan.nl/investeer. Hier is ook uitgebreide informatie over de lening beschikbaar. De uitgifte van de obligaties wordt verzorgd door het financieringsplatform Invesdor. 

Brede campagne 

Vanaf 19 februari start een zes weken durende voorlichtingscampagne om alle inwoners van Friesland te informeren over de uitgifte van de obligaties van Windpark Fryslân. Deze is te zien op Omrop Fryslân, in de Friese kranten, op social media en via verschillende buitenreclame. Daarnaast worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in Leeuwarden, Makkum en Sneek. 

Over Windpark Fryslân 

Windpark Fryslân is gelegen in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. De 89 turbines van 4,3 megawatt (MW) hebben een hoogte van 180 meter. Het windpark produceert op jaarbasis 1,5 terrawattuur* (1,5 miljard kilowattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en genoeg stroom voor ongeveer 500.000 huishouders. Het windpark is sinds 2021 operationeel. 

Over Invesdor 

De uitgifte van obligaties wordt verzorgd door Invesdor, een van de grootste investerings- en financieringsplatforms van Europa met meer dan € 800 miljoen bemiddeld investeringsvermogen. Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerder samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Voor nadere informatie: 

Over Windpark Fryslân: www.windparkfryslan.nl 
Over de obligaties: windparkfryslan.nl/investeer 

Illustraties van het windpark zijn voor de media op verzoek en vrij van rechten beschikbaar.