De uitgifte van obligaties Windpark Fryslân aan inwoners van Friesland heeft kunnen rekenen op zeer grote belangstelling. Op het moment van sluiting van de inschrijving op 29 maart middernacht was er voor meer dan 27 miljoen ingeschreven door ruim 2700 inschrijvers. Daarmee is de emissie heel ruim overtekend. Er zijn maximaal 20.000 obligaties van € 500,- beschikbaar.

Alle inschrijvers hebben tot uiterlijk 14 april tijd om hun inschrijving te voltooien door te betalen voor het aantal obligaties waarvoor ze hebben ingeschreven. Daarna worden de obligaties toegewezen volgens de daarvoor afgesproken ‘baksteenmethode’. Hierbij krijgt elke inschrijver in de eerste verdelingsronde één obligatie toegewezen, in de tweede ronde een tweede obligatie en zo verder tot alle obligaties vergeven zijn. De hoogste inschrijvers krijgen hierbij minder toegewezen dan waarvoor ze hebben ingeschreven. Deze verdeling is bewust gekozen om zoveel mogelijk mensen te laten meeprofiteren.   

Alle inschrijvers krijgen naar verwachting op 19 april per email bericht over hoeveel obligaties ze daadwerkelijk toegewezen hebben gekregen. 

Inschrijvers die voor meer obligaties betaald hebben dan ze krijgen toegewezen, ontvangen hun teveel gestorte geld terug binnen één week na de bevestigingsmail waarin wordt vermeld hoeveel obligaties zijn toegewezen.