Van 19 februari tot en met 29 maart kunnen alle inwoners van Friesland van 18 jaar en ouder obligaties kopen van Windpark Fryslân. De belangstelling daarvoor blijkt erg groot. Op de eerste dag werd er al voor een bedrag van meer dan € 7,3 miljoen ingeschreven. De vraag is al gesteld of het nog zinvol is om in te schrijven zodra het maximumbedrag van €10 miljoen aan inschrijvingen (20.000 obligaties van €500,-) is bereikt. Het antwoord is volmondig: ja.  

Inschrijven blijft zinvol

Als er voor minder dan €10 miljoen wordt ingeschreven, krijgt iedere inschrijver die in Friesland woonachtig is, zijn gevraagde obligaties toegewezen.

Als er voor méér dan €10 miljoen is ingeschreven, vindt toewijzing plaats via het zogenaamde ‘bakstenenmodel’. Daarbij krijgt iedere inschrijver eerst één obligatie van € 500,- daarna een tweede en dit gaat zo door tot alle obligaties over alle inschrijvers verdeeld zijn. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers per saldo minder obligaties krijgen dan waarvoor ze hebben ingeschreven.

Voor deze wijze van verdeling is gekozen om zoveel mogelijk inwoners van Friesland in de gelegenheid te stellen mee te profiteren van het windpark en financieel betrokken te zijn bij de energietransitie. Dus ook als de teller boven de € 10 miljoen staat is het zowel voor kleine als grote beleggers nog steeds zinvol om in te schrijven op de obligaties van het windpark.      

Hoe gaat de inschrijving voor obligaties in zijn werk?

  • De inschrijving opent op maandag 19 februari 2024 en sluit vrijdag 29 maart 2024 om middernacht. Tijdens deze periode geef je aan voor hoeveel geld je obligaties wenst te kopen en kun je deze ook al betalen. Je schrijft je in voor het werkelijke bedrag dat je wilt investeren.
  • Na sluiting van de inschrijving volgt een periode van 14 dagen waarin je, als je dat nog niet gedaan hebt, kunt betalen voor de obligaties waarvoor je je hebt ingeschreven. Deze periode loopt tot 14 april 2024.
  • Daarna stellen wij vast hoeveel obligaties van €500,- aan iedere individuele inschrijver kan worden toegewezen volgens de hierboven genoemde methode. Indien je minder obligaties toegewezen hebt gekregen dan waarvoor je betaald hebt, dan wordt het verschil aan je teruggestort.
  • Alle inschrijvers krijgen hiervan per e-mail bericht. Naar verwachting gebeurt dat uiterlijk op 19 april 2024.