“Het is van belang dat jij je gehoord voelt.”

Nu de bouw van Windpark Fryslân zo goed als afgerond is, is het tijd om te evalueren. Hoe kijkt bijvoorbeeld Dorpsbelang Kornwerderzand terug op de bouw van het windpark? Frans Houtman is secretaris van Dorpsbelang Kornwerderzand. Al een aantal jaar woont hij in één van de huizen naast de sluis. Volgens hem een geweldige plek om te wonen, zelfs nu er in de omgeving van het dorp volop gebouwd wordt. Om voor de belangen van het dorp op te komen, besluit hij deel uit te maken van het dorpsbelang. Frans: “Het is een superklein dorpje. Er wonen zo’n 25 mensen. Toen ik hier kwam wonen dacht ik; hier woon je lekker simpel, met een fijn uitzicht. Wat kan hier nou gebeuren? Nu blijkt dat er afgelopen jaren toch veel is gebeurd.”

Communicatie met alle partijen

Het bestuur van Dorpsbelang van Kornwerderzand communiceert per nieuwsbrief met de bewoners van het dorp. Ook organiseren ze één keer per jaar een bijeenkomst. Frans is daarnaast verantwoordelijk voor de communicatie met alle partijen die aan het werk zijn in en rond het dorp, zo ook Windpark Fryslân. Frans: “In het begin liep de communicatie wat stroef. Er werken veel verschillende partijen rondom de Afsluitdijk, en het was voor ons niet altijd duidelijk welke werkzaamheden bij wie hoorden. Het dorp kreeg bijvoorbeeld te maken met een grote bouwkeet van zo’n twee verdiepingen hoog. Dat terwijl het dorp een beschermd dorpsgezicht heeft. Het was voor ons toen onduidelijk hoe lang deze keet zou blijven staan. Daarover hebben we als dorpsbelang contact gehad. Niet veel later bleek dat er een aggregaat aan de verkeerde kant van de keet was geplaatst, waardoor bewoners dag én nacht het gebrom van de generator hoorden. Na overleg is de aggregaat verplaatst. Zo had men minder last van het gebrom.”

Gehoord voelen

Volgens Frans is het dorpsbelang van groot belang geweest in de communicatie tijdens de bouw van het windpark, om zo de mening van het dorp te laten horen: “Als men dingen rondom je huis gaat doen, zoals boren, dan is het van belang dat jij je gehoord voelt. Toen er in het boorproces nog veel schepen hiervandaan vertrokken, kregen we te maken met vuilnisoverlast. De prullenbakken buiten zaten propvol door het afval van de mensen op de schepen. Dit hebben wij vanuit het dorpsbelang gecommuniceerd, waarna er vrij snel een container is gekomen. Het is prettig als zoiets snel opgepakt wordt.”

Leuke initiatieven

Frans is verder tevreden over de communicatie tussen het dorpsbelang en Windpark Fryslân: “De communicatie was over het algemeen goed. Initiatieven zoals de jaarlijkse BBQ, die voor het dorp is georganiseerd, worden gewaardeerd. Het is leuk om de mensen echt te spreken, je merkt dat dat voor meer begrip zorgt. Tot slot hebben we een tent cadeau gekregen voor de BBQ, die kunnen we nog jaren gebruiken. Maar ook de rondvaart op de laatste dag van de bouw was leuk. Door op die positieve manier betrokken te worden, creëer je meer begrip bij het dorp.”