WIndpark Fryslân

Een vloot van ongeveer 50 vissersschepen voert zaterdag 14 augustus in de haven van Breezanddijk en bij Windpark Fryslân actie voor een goede toekomst voor de visserij. Met deze actie vragen de vissers aandacht voor de problemen waarmee met name jonge vissers geconfronteerd worden, zoals nieuwe strenge regelgeving op het gebied van duurzaamheid en beperking van visgebieden op zee door de aanleg van grote windparken en het aanwijzen van nieuwe natuurgebieden. 

Effect Windpark Fryslân op visserij

Bij de ontwikkeling van Windpark Fryslân is uitvoerig gekeken naar de mogelijke invloed van het windpark op de visstand en de visserij. Op grond van deze vooronderzoeken wordt geen negatieve invloed verwacht op de visstand en de visserij in dit gebied. Met de realisatie van de natuurvoorziening heeft WPF een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied van 27 ha (2 ha boven water en 25 ha verondieping) voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen gecreëerd. De gebruiksruimte voor vissers wordt slechts beperkt beïnvloed, namelijk daar waar daadwerkelijk de windturbines staan en de locatie van de natuurvoorziening. Na volledige realisering is Windpark Fryslân dit najaar weer een veilig en open vaargebied dat toegankelijk is voor de visserij en de recreatieve vaart.