Er is een zeer grote belangstelling voor obligaties in Windpark Fryslan. De teller staat al op ruim €21 miljoen dankzij meer dan 2.000 Friese investeerders!

We hebben hebben drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in de afgelopen twee weken. Kon je niet aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten? Binnenkort delen we een opname van de laatste informatiebijeenkomst die we delen op deze pagina.

Gedurende deze bijeenkomsten kwamen er een aantal vragen meerdere malen terug die we hier met je delen:

De inschrijfperiode loopt nog tot en met 29 maart. Iedereen die nog interesse heeft, kan zich tot die datum inschrijven voor de obligaties. De toewijzing gebeurt via de ‘baksteenmethode’. Daarbij krijgt iedere inschrijver eerst één obligatie van € 500,- daarna een tweede en dit gaat zo door tot alle obligaties over alle inschrijvers verdeeld zijn. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers per saldo minder obligaties krijgen dan waarvoor ze hebben ingeschreven.

Voor deze wijze van verdeling is gekozen om zoveel mogelijk inwoners van Friesland in de gelegenheid te stellen mee te profiteren van het windpark en financieel betrokken te zijn bij de energietransitie. Dus ook als de teller boven de € 10 miljoen staat is het zowel voor kleine als grote beleggers nog steeds zinvol om in te schrijven op de obligaties van het windpark.

De verwachting is dat rond 19 april de definitieve toewijzing per investeerder zal plaatsvinden. Je krijgt dan per mail bevestigd hoeveel obligaties aan u zijn toegewezen. Indien er inderdaad sprake is dat een gedeelte niet is toegewezen, dan zullen we binnen één week na de bevestiging van toewijzing de ‘teveel’ geïnvesteerde bedragen terugstorten op dezelfde bankrekening waarmee de investering is voldaan.

Nee, dat is niet mogelijk. Bij de toewijzing nemen we alleen investeringen in behandeling die volledig zijn afgerond en betaald. Je hoeft het geld echter nog niet direct over te maken: als je je uiterlijk 29 maart hebt ingeschreven voor de obligaties, heb je tot uiterlijk 14 april om te zorgen dat het geld bij ons binnen is. Wij raden je aan om de betaling uiterlijk de eerste week van april te voldoen om er zeker van te zijn dat je wordt meegenomen in de toewijzing.

Als je op basis van het totale bedrag op de teller nu al verwacht dat je substantieel minder obligaties toegewezen krijgt dan waarvoor je je hebt ingeschreven, dan kun je overwegen om je huidige inschrijving te annuleren en een nieuwe inschrijving te plaatsen voor een lager bedrag. Vanwege de ‘baksteenmethode’ heeft dit verder geen impact. Annuleren van je inschrijving en opnieuw inschrijven kan heel gemakkelijk via je online portefeuille op www.invesdor.nl. Als je je investering al had betaald, wordt het bedrag binnen een aantal werkdagen aan je teruggestort.

Het is nog niet geheel te voorspellen wat de maximale inleg zal worden na het toedelen van de beschikbare obligaties met behulp van de baksteenmethode. Het definitieve aantal hangt namelijk af van een aantal factoren: bijvoorbeeld hoeveel nieuwe inschrijvingen er nog bijkomen gedurende de inschrijfperiode t/m 29 maart en of alle inschrijvingen geldig zijn en op tijd zijn voldaan. Zoals het er nu naar uit ziet, schatten we in dat het maximumbedrag per persoon tussen de 5.000 en 10.000 euro komt te liggen. Nogmaals: houd er rekening mee dat het uiteindelijke bedrag hoger of lager kan uitvallen, omdat er nog inschrijvingen bij zullen komen maar ook weg kunnen vallen omdat deze bijvoorbeeld niet tijdig worden voldaan.