Honey Highway Windpark Fryslân

Praktijkles ‘Red de Bij’ in Gemeente Súdwest-Fryslân

Geïnteresseerd luisteren basisschoolkinderen in Exmorra hoe bijen kunnen overwinteren. Na de praktijklessen die maandag en dinsdag in Bolsward, Oudega en Aldega gegeven werden, zijn ook de kinderen enthousiast om iets te doen voor de bijen. Riany van Honey Highway vertelt: ‘Er is nu veel te weinig voedsel en te weinig variatie in voedsel voor bijen. Bijen hebben dus onze hulp nodig.’ De bloemenzaden en honingraten gaan rond en kinderen kunnen zien, voelen en ruiken. In het voorjaar komt Honey Highway weer naar de Gemeente Súdwest-Fryslân om, samen met de kinderen, rond de school inheemse bloemenzaden te zaaien. Honey Highway komt ook terug voor praktijklessen op 6 scholen waar ze nu geen les konden geven vanwege corona.

Honey highway langs A7

Eind oktober is de laatste 3.000 m2 Honey Highway van in totaal 35.000 m2 ingezaaid langs de A7. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, wilde bloemen te zaaien en te beheren in de bermen van Nederland. De natuurzaden zijn afkomstig uit ca. 100 natuurgebieden in Nederland. Windpark Fryslân ondersteunt dit initiatief samen met bouwconsortium Zuiderzeewind (bestaande uit Siemens Gamesa en Van Oord), Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft eerder succesvol met Honey Highway gewerkt en zij zorgen voor een maaibeleid om de bloemenzee te onderhouden.