Twintig jaar lang stort Windpark Fryslân elk jaar € 720.000 in het Omgevingsfonds. Het Fiks Omgevingsfonds financiert initiatieven en projecten die de Friese IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken.

Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Ideeën zijn welkom en worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid. Voor meer informatie: https://www.fiksomgevingsfonds.frl/

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  1. Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  2. Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  3. Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.

Onafhankelijk

Voor het beheer van de omgevingsbijdrage is de Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân opgericht. Deze stichting van en voor de regio heeft een onafhankelijk bestuur dat geadviseerd wordt door een adviesraad waarin de verenigingen van plaatselijk belang, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties uit het werkveld samen werken voor een doelmatige besteding van de omgevingsbijdrage van het Windpark.