Bijlsma Constructies

Zonder dat het aan de buitenkant te zien is, gebeurt binnen in een windturbine het grote werk. De zogenaamde ‘interne platforms’ in de fundering spelen daarbij een belangrijke rol. De 89 interne platforms voor Windpark Fryslân worden gemaakt door het Friese Amicon uit Winsum.
Symen de Boer, algemeen directeur van het bedrijf, werkt met veel plezier mee aan het windpark: ‘de liefde komt van beide kanten.’

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van producten waarvan de constructie vrij ingewikkeld is zoals interne platforms voor een windturbine.

In april 2019 organiseerde Windpark Fryslân een bijeenkomst speciaal voor Friese ondernemers. Het doel was om kennis te maken met lokale bedrijven die samen wilden werken aan de bouw van het windpark. Daar maakte het Friese Amicon dankbaar gebruik van. Symen de Boer, algemeen directeur van het Friese Amicon: ‘Wij zijn gespecialiseerd in het maken van producten waarvan de constructie vrij ingewikkeld is zoals interne platforms voor een windturbine. We werken al jaren aan grote internationale en offshore projecten. We waren dan ook heel geïnteresseerd in dit bijzondere project in Fryslân. Dat bleek een goede match te zijn!’

Intern platform

‘Om uit te leggen wat de interne platforms zijn, moet je eerst begrijpen uit welke onderdelen een windturbine bestaat’ vertelt Symen. ‘De rotorbladen en de toren, zijn voor mensen het meest zichtbaar. Om die te kunnen plaatsen wordt eerst een funderingspaal in de bodem van het IJsselmeer geheid. Op het bovenste interne platform van de funderingspaal staan monteurs die de fundatie en de toren aan elkaar koppelen.’

Wist je dat…

Er dagelijks zo’n 45 mensen aan de interne platforms voor Windpark Fryslân werken?

Zenuwcentrum

Dat de interne platforms meer zijn dan alleen een ‘steiger’, wordt al snel duidelijk. Symen legt uit: ‘In het onderste interne platform komen de kabels binnen die op de bodem van het IJsselmeer liggen. Je kunt de platforms dan ook zien als het ‘zenuwcentrum’ van de windturbine’. Tijdens de werkzaamheden aan de kabels en het opbouwen van de windturbines bieden de platforms werkruimte voor 3 monteurs.

Planning

In totaal levert Amicon 89 interne platforms. ‘We hebben elke week drie platforms klaar. De eerste levering zal begin oktober zijn. Dan hijsen we de platforms op pontons en varen we de eerste platforms naar het IJsselmeer. Daar neemt bouwconsortium Zuiderzeewind het van ons over en verzorgt de installatie.’

Perfecte samenwerking

Het Friese Amicon heeft veel ervaring met het maken van bijzondere constructies van staal en aluminium. Daarnaast werkte het bedrijf in het verleden al vaker aan offshore-projecten en ze weten dus wat er allemaal bij komt kijken. Symen noemt de samenwerking tussen Van Oord (onderdeel van bouwconsortium Zuiderzeewind) en Amicon dan ook zonder twijfel ‘perfect!’. Symen: ‘De samenwerking is heel goed. Dat zit ‘m mede in de professionaliteit van beide partijen. We houden elkaar continu op de hoogte. Zo weten alle betrokkenen altijd waar ze aan toe zijn.’

Van wind naar elektriciteit

De wind op het IJsselmeer laat de rotorbladen van een windturbine draaien. Deze beweging wordt in de gondel -met behulp van een generator- omgezet in elektriciteit. Vanaf de gondel brengt een stroomkabel de elektriciteit naar de schakelapparatuur op de interne platforms. De elektriciteit gaat door de stroomkabel in de fundatie van de windturbine naar de bodem van het IJsselmeer en vervolgens naar het transformatorstation in Breezanddijk.

Over Amicon

Het Friese Amicon maakt de interne platforms voor de funderingspalen van Windpark Fryslân. Dit is een coproductie van verschillende aannemers uit Fryslân. Eén partij die de staalbewerking doet, één die de coating verzorgt en één voor het transport.