De laatste kabels voor Windpark Fryslân zijn aangelegd in de berm van de A7 bij Bolsward. Vanaf 16 juli tot en met 31 juli 2020 zal Visser & Smit Hanab de tijdelijke verkeersmaatregelen langs de A7 verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde delen van de Rijksweg worden gestremd. Hieronder zijn per week de stremmingen en omleidingen weergegeven.

Donderdag 16 juli (week 29) stremming verbindingslus N31-A7

Op donderdag 16 juli van 08.00 uur tot 18.00 uur is de verbindingslus A7 met de N31 voor het wegverkeer vanuit Witmarsum/Makkum richting Harlingen gestremd. Dit is onderstaande kaart weergegeven met de rode lijn.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de A7 afslag 15 Zurich om vervolgens weer aan te sluiten op de N31. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Donderdag 16 juli (week 29) stremming toerit Zurich

Op donderdag 16 juli van 8.00 tot 18.00 uur is de toerit bij Zurich richting Witmarsum/Makkum gestremd. In onderstaande kaart is dit weergegeven met de rode lijn.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de N31 tot aan Kimswerd waar gekeerd kan worden. Vervolgens kan men via de N31 terugrijden en aansluiten op de A7 richting Witmarsum/Makkum. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

21, 22 en 23 juli (week 30) stremming rijbanen A7 vanaf Bolsward tot afslag Witmarsum/Makkum

Op onderstaande dagen en tijdstippen worden de noordelijke rijbanen van de rijksweg A7 vanaf Bolsward tot afslag Witmarsum/Makkum gestremd.

  • 21 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
  • 22 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
  • 23 juli vanaf 19.00 uur tot 22 juli 06.00 uur
De stremming is in onderstaande kaart weergegeven met de rode lijn. Het wegverkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Meer informatie bij Loket Afsluitdijk

Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.