Is het veilig om door het windpark heen te varen?

Ja, Windpark Fryslân is een veilig vaargebied. De windturbines krijgen nautische veiligheidsmarkeringen. Binnen windpark Fryslân geldt straks een adviesafstand van 50 meter tot de individuele windturbines. Deze afstand is, gezien de minimale afstand van 660 meter tussen de windturbines zelf, eenvoudig aan te houden. In het geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk alle windturbines stil te zetten. Zo is het IJsselmeer altijd goed bevaarbaar voor reddingsdiensten.