Windpark Fryslân heeft besloten vanwege het goede bedrijfsresultaat over 2022 ruim € 1,3 miljoen extra beschikbaar te stellen voor een aantal maatschappelijke projecten, die de inwoners van Friesland ten goede komen.

FIKS, het onafhankelijke Omgevingsfonds van Windpark Fryslân, krijgt eenmalig een extra bijdrage van € 250.000,- voor steun aan de verduurzaming van sportaccommodaties, die niet in aanmerking komen voor andere steunmaatregelen. Dit is bovenop de jaarlijkse bijdrage van € 720.000,- voor projecten in de kustplaatsen.  

De Energiebank Fryslân, die energiearmoede bij huishoudens in Friesland helpt bestrijden middels energiecoaches en fixteams, kan dankzij een bijdrage van € 400.000,- zijn werkterrein flink vergroten.

Een deel van het extra maatschappelijk budget is speciaal gereserveerd voor onderwijsactiviteiten, gericht op het opleiden van meer technische professionals, die concreet kunnen bijdragen aan de energietransitie. Hiervoor wordt nog onderzoek gedaan naar passende projecten. 

Daarnaast heeft Windpark Fryslân zich voor minimaal drie jaar verbonden als hoofdsponsor aan het Fries Museum In Leeuwarden, dat een belangrijke drager is van de Friese cultuur en een motor voor het cultureel toerisme. Windpark Fryslân en het Fries Museum zullen met name rond duurzaamheids- en onderwijsprojecten actief kijken naar synergie en samenwerking.

Kris Callens (Fries Museum) en Huib Morelisse (Windpark Fryslân) tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Ruben van Vliet

Achtergrond van het besluit

Huib Morelisse, voorzitter van de raad van bestuur van het windpark, licht het besluit als volgt toe. ‘De hoge stroomprijzen hebben enerzijds geleid tot goede bedrijfsresultaten voor het windpark over 2022, maar anderzijds tot hogere energielasten voor burgers en instellingen in Friesland. Daarom hebben de aandeelhouders besloten extra middelen beschikbaar te stellen om deze lasten te helpen verlichten en om de energietransitie te helpen versnellen. Met de sponsoring van het Fries Museum willen we daarnaast bijdragen aan de Friese cultuur en trots en aan de toeristische economie in de provincie.’     

Windpark Fryslân
Windpark Fryslân is gelegen in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk en is sinds 2021 operationeel. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en heeft een capaciteit van 382,7 MW en produceert jaarlijks voldoende groene stroom voor ongeveer 500.000 huishoudens. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater.