Afgelopen maanden heeft Windpark Fryslân zijn uiterste best gedaan om een vergunning te krijgen voor de vliegtuigradar. Dit is, tot onze grote spijt, nog niet gelukt.

Het Ministerie van Economische Zaken werkt nog aan een nieuwe versie van het Nationaal Frequentieplan. De (ongebruikte) frequenties die Windpark Fryslân nodig heeft zijn op dit moment nog geblokkeerd voor andere partijen. Hierdoor is het niet mogelijk om op korte termijn een permanente radarzendvergunning te verlenen. Helaas verwachten wij dat dit niet binnen enkele maanden opgelost is. En zolang er geen vergunning is mag de verlichting op de windturbines niet uit.

Wat doet de vliegtuigradar?

Met de vliegtuigradar heeft Windpark Fryslân een definitieve oplossing voor de hinderlijke nachtverlichting van het windpark. Met de detectieradar bij Kornwerderzand is het mogelijk de luchtvaartverlichting bovenop de buitenste ring van 30 windturbines (van de 89) alleen te laten branden als er vliegverkeer nadert. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze verlichting ’s nachts uit gaat en alleen korte tijd knipperend aan gaat als een vliegtuig nadert.

Situatie op dit moment
Op dit moment is de rode verlichting van het windpark ’s nachts permanent brandend. Zo is de lichthinder in eerste instantie verminderd ten opzichte van standaard knipperende verlichting ’s nachts. Het windpark is er technisch klaar voor, maar is afhankelijk van een definitieve radarvergunning van het Agentschap Telecom en het Ministerie van Economische Zaken.

Hoe gaan we verder?
We geven niet op, en blijven zoeken naar een oplossing voor het verkrijgen van een vergunning. 

Lees meer: Vergunning vliegtuigradar laat op zich wachten