Er wordt nog druk gewerkt om de funderingspalen de IJsselmeerbodem in te heien. Deze funderingspalen zijn noodzakelijk, zodat de uiteindelijk windturbines stevig blijven staan.