Strijd om Windmill Cup 2024 start in Stavoren 

De zeilrace door Windpark Fryslân, die begin oktober werd gevaren vanuit Hindeloopen, krijgt in 2024 een vervolg. De tweede editie van deze race tussen de 89 windturbines in het IJsselmeer start op zaterdag 5 oktober vanuit Stavoren. Dat heeft het organisatiecomité van de Windmill Cup bekend gemaakt. De wedstrijdleiding is weer in handen van het wedstrijdcomité van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. 

De eerste editie van de Windmill Cup op 7 oktober was met ruim 140 schepen, 750 deelnemers en windkracht 5 vanuit het zuidwesten een groot succes. De race over 22 zeemijlen vanuit Hindeloopen voerde door Windpark Fryslân, het grootste windpark ter wereld in een binnenwater. Veel deelnemers drongen na afloop direct al aan op een tweede editie. Het organisatiecomité en de hoofdsponsor stonden daar voor open. 

Een zeilrace door een windpark is uniek in de wereld. Het motto van de Windmill Cup luidt: ‘Windenergie, we kunnen er niet omheen, maar we kunnen er wel doorheen.’ Windpark Fryslân is opnieuw hoofdsponsor van de zeilwedstrijd. Het windpark wil daarmee zichtbaar maken, dat het windpark sinds de bouw weer een openbaar, veilig en uitnodigend vaargebied is en een bijdrage leveren aan de watersport en het toerisme in Friesland. 

Over Windpark Fryslân Windpark Fryslân is gelegen ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. De 89 turbines van Windpark Fryslân hebben een hoogte van 115 meter. De hoogste tiphoogte van de rotoren is 180 m, de laagste is 50 m boven de waterspiegel. Het windpark produceert op jaarbasis 1,5 terrawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Het windpark is sinds 2021 operationeel. 

Mededeling voor de pers: 

Nadere informatie over de Windmill Cup is te verkrijgen bij: Peter Aukema, 
M: 06- 82381488;
E: contact@windmillcup.nl 

Zie ook: www.windmillcup.nl en www.windparkfryslan.nl