Windpark Fryslân, het grootste windpark in een binnenwater ter wereld, levert vanaf komende lente duurzaam opgewekte elektriciteit. De verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen, een 55 kilometer lange ondergrondse 110 kV-kabel grotendeels langs de A7, is klaar voor gebruik. Hiermee is deze verbinding de langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding van Nederland.

De kabels van het windpark en hoogspanningsnetbeheerder TenneT zijn ter hoogte van Bolsward aan elkaar gelast en succesvol getest. De las (oftewel het zogenaamde ‘kroonsteentje’) tussen de hoogspanningskabels is een tijdelijke toepassing. TenneT is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw hoogspanningsstation ten westen van bedrijventerrein De Marne bij Bolsward. Met het aansluiten van bestaande en nieuwe kabelverbindingen ontstaat vanaf 2023 hiermee in het West-Friese hoogspanningsnet een extra ‘ring’, waarmee naast de capaciteit, ook de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet wordt vergroot.

Primeur

Begin 2019 is aannemer Visser & Smit Hanab voor TenneT en het aannemersconsortium Zuiderzeewind begonnen met de aanleg van de kabelverbinding. In opdracht van het Windpark is omstreeks 23 kilometer vanaf Breezanddijk over de Afsluitdijk naar Bolsward aangelegd. Vanaf Bolsward (voor TenneT) 32 kilometer tot aan het hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen. Als geheel is deze 55 kilometer lange verbinding de langste ondergrondse kabelaansluiting die in Nederland is aangelegd. Via de hoogspanningsstations komt de elektriciteit op het net.

De kabelverbinding ligt parallel aan de snelweg A7. Ze is voor 60% aangelegd in open ontgraving, de rest is geboord onder waterwegen en autowegen door. Omdat het traject veelal langs een smalle bermstrook loopt, liggen de kabels deels boven elkaar. Om de vrijkomende warmte van de hoogspanningskabels goed af te voeren en uitdroging en oververhitting te voorkomen, zijn alle kabels in een laag leemhoudend zand gelegd. In totaal is voor TenneT 196 kilometer stroomkabels in de grond gegaan en voor Windpark Fryslân nog eens 150 kilometer.

Tim Christiaans, projectleider TenneT: ‘De aanleg was complex, onder meer omdat de verbinding in de berm van de snelweg ligt met weinig ruimte en veel verkeer. Het project als geheel is succesvol en veilig verlopen. Geen incidenten en ongelukken. Dat is het allerbelangrijkste.’

Bart Ummels, Engineering Manager Windpark Fryslân: ‘Al vanaf 2016 hebben we nauw samengewerkt met TenneT om dit uitdagende tracé op tijd te realiseren. Deze verbinding is essentieel voor het windpark: zonder netaansluiting geen groene stroom! Ik ben trots op deze mijlpaal en dank TenneT en aannemers ZuiderZeeWind, Visser & Smit Hanab en Prysmian voor hun goede werk en de veilige uitvoering.’

Flowerline

TenneT en Windpark Fryslân hebben vorig jaar zomer en herfst verschillende stroken grond boven de kabelverbinding ingezaaid met inheemse bloemensoorten: Een ‘ flowerline’ op de ‘ powerline’. Het is een initiatief van Honey Highway waarbij op meerdere plekken in Nederland langs infrastructuur leefruimte ontstaat voor insecten, bijen en vlinders. De realisatie hiervan langs de A7 is tot stand gekomen in samenwerking met Windpark Fryslân, bouwconsortium Zuiderzeewind (bestaande uit Siemens Gamesa en Van Oord), Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Netversterking Westelijk Friesland

Net als de kabelverbinding is het nieuwe hoogspanningsstation bij Bolsward onderdeel van het project Netversterking Westelijk Friesland. De netversterking Westelijk Friesland omvat verder uitbreidingen op het hoogspanningsstation bij Heerenveen en dat bij Tytsjerk (bij Leeuwarden).