Op woensdag 5 en zaterdag 8 juni 2024 organiseerde Windpark Fryslân een bootexcursie voor haar obligatiehouders. Er kwamen ruim 1250 obligatiehouders op bezoek voor de excursie, verdeeld over twee dagen. Het evenement bood de deelnemers de unieke kans om het windpark van dichtbij te bewonderen. Het was een groot succes. We willen alle obligatiehouders bedanken voor hun komst en betrokkenheid!

Presentatie en bootexcursie

Op beide dagen ontvingen we zes groepen. De excursie startte met een presentatie van projectdirecteur Anne de Groot. Hij vertelde de obligatiehouders meer over de bouw en werking van Windpark Fryslân. Na de presentatie lag de boot klaar om het windpark van dichtbij te bekijken. Tijdens de vaart konden de bezoekers vragen stellen aan onze collega’s.

Burgerparticipatie Windpark Fryslân

Bij de start van het project beloofden de initiatiefnemers dat het een windpark ‘fan en foar Fryslân’ zou worden. Daarom kregen alle inwoners van Friesland van 19 februari tot 29 maart 2024 de mogelijkheid om obligaties aan te kopen.

Ruim 2500 inwoners van de provincie Friesland van 18 jaar of ouder maakten gebruik van de mogelijkheid om financieel deel te nemen in Windpark Fryslân. Zowel grote als kleine beleggers toonden zo veel belangstelling, dat de emissie van in totaal €10 miljoen met de vraag van bijna € 23,5 miljoen ruim werd overschreven. De ruim 2500 inschrijvers kregen maximaal 10 obligaties (voor een bedrag van €5.000,-) toegewezen.

Windpark Fryslân bood in totaal 20.000 obligaties aan van € 500,- tegen een rente van 7,5% en met een looptijd van 5 jaar. Daarmee losten de initiatiefnemers van het windpark de eerdere belofte in.