In de eerste aanvraagronde van het FIKS Omgevingsfonds, het fonds dat gevuld wordt vanuit de opbrengsten van Windpark Fryslân ten behoeve van projecten voor een sterke IJsselmeerkust, is ruim € 470.000 toegekend aan in totaal 19 aanvragen. Het gaat om een grote verscheidenheid aan aanvragen: van nieuwe riemen voor de roeivereniging tot een forse opknapbeurt voor Scheepswerf De Hoop in Workum. Alle aanvragen dragen bij aan de leefbaarheid in het gebied, verduurzaming van de energievoorziening, recreatie en toerisme en/of een aantrekkelijke leefomgeving.

In totaal zijn er in deze eerste ronde 41 aanvragen ingediend, met een gezamenlijke vraag van over de 1 miljoen euro aan bijdragen uit het FIKS Omgevingsfonds. Het bestuur en de Adviesraad hebben beiden onafhankelijk van elkaar de aanvragen beoordeeld op volledigheid, passendheid en bijdrage aan de doelstellingen van het fonds en draagvlak in het gebied. Daarna zijn de beoordelingen vergeleken en besproken en heeft het bestuur, het advies van de Adviesraad meegewogen, een besluit genomen over welke aanvragen toe te kennen.

Windpark Fryslân stelt, gedurende een periode van 20 jaar, elk jaar een bedrag van € 720.000,- beschikbaar aan het Fiks Omgevingsfonds om lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer te realiseren. Lees meer over Fiks op www.fiksomgevingsfonds.frl.