Ik groei mee met het project

Jens Kooistra werkte in eerste instantie als verkeerskundige voor het project. Hij zorgde ervoor dat het verkeer zo min mogelijk last had van de werkzaamheden tijdens de aanleg van de stroomkabels en hield daarnaast toezicht op het uitgevoerde werk. Inmiddels maakt hij deel uit van het Health, Safety & Environment (HSE)-team. Dit is het team dat de veiligheid van Windpark Fryslân in de gaten houdt.

Impact op verkeer

Toen vorig jaar in de herfst de eerste werkzaamheden voor Windpark Fryslân begonnen, was Jens al een paar maanden betrokken bij het project. Jens vertelt enthousiast: ‘De bouw van Windpark Fryslân startte met de aanleg van de stroomkabels. Dat werk had een enorme impact op het verkeer dat over de Afsluitdijk rijdt. Als verkeerskundige was ik vooral bezig met de veiligheid van de weggebruiker en het in goede banen leiden van het verkeer.

De stroomkabels die de opgewekte stroom naar de gebruikers gaan brengen, zijn aangelegd onder het fietspad van de Afsluitdijk en in de berm van de A7. ‘Om te zorgen dat iedereen zijn werk veilig kon uitvoeren, besloten we met een 2-0 systeem te werken.  Hierbij gaat één kant van de rijbaan dicht en moet het verkeer over de rijbaan ernaast gaan rijden. Tussen de rijbanen plaatsen we afzettingen, zodat het verkeer uit beide richtingen tóch door kan rijden’. 

Toen het werk losbarstte op de Afsluitdijk, controleerde Jens dagelijks of de aannemers de afspraken goed nakwamen. ‘We willen dat al het werk veilig wordt uitgevoerd, dus controleerde ik of bijvoorbeeld de afzettingen stonden zoals afgesproken en of de aannemers zich aan de afspraken hielden die we met hen hadden gemaakt.’ Daarnaast hadden we veel overleg en afstemming met partijen die ook aan het werk zijn op de Afsluitdijk zoals Levvel, Rijkswaterstaat en de Provincie. Inmiddels liggen alle stroomkabels in de Afsluitdijk en langs de A7 op hun plek.

Meegroeien met het project

‘Toen mij gevraagd werd of ik voor het windpark wilde blijven werken, maar dan in een iets andere functie, hoefde ik daar niet lang over na te denken’. Jens werkt inmiddels als veiligheidsadviseur. Zijn werk bestaat onder andere uit het controleren van de werkplannen en de werkzaamheden op locatie. ‘Zo was ik vanmiddag bij KTF in Harlingen voor een veiligheidscheck. Daar kwam net de eerste lading met externe platforms vanuit Polen aan’.

Ondertussen is Jens bezig met het halen van aanvullende certificaten. ‘Als ik deze heb gehaald mag ik mezelf officieel veiligheidsdeskundige noemen. Ik groei als het ware mee met het project’, lacht hij. ‘Ik leer echt enorm veel. Niet alleen van de cursussen, maar ook van mijn collega’s. Aan Windpark Fryslân werken mensen met enorm veel kennis. Zij zijn bezig met het bedenken van onze toekomst. En ik zit daar heel dichtbij’. Ook buiten zijn werkgebied leert Jens dankzij Windpark Fryslân. Jens: ‘Toen ik aan het werk ging op de Afsluitdijk en de kiters bij het kitesurfstrand zag, besloot ik om kitesurflessen te nemen. Inmiddels heb ik zes lessen gehad!’

Bijzondere trekpleister

Jens kijkt uit naar het moment dat het windpark klaar is. ‘Het wordt fenomenaal! Op de Afsluitdijk staat straks het mooiste transformatorstation dat je ooit hebt gezien. Ik verwacht dat dit echt de aandacht gaat trekken en dat er straks nog meer toeristen naar de Afsluitdijk komen. Niet alleen om het windpark vanaf de dijk te bekijken, maar ook om er doorheen te varen. Dat kan straks gewoon in het IJsselmeer’.