Werkzaamheden Windpark Fryslân

Aannemersconsortium Zuiderzeewind is in september gestart met het heien van de 89 funderingspalen voor Windpark Fryslân in de bodem van het IJsselmeer. We verwachten, afhankelijk van het weer en dan met name de windsnelheid, ongeveer 1 paal per dag te kunnen installeren. Alleen bij optimale weersomstandigheden is het heien mogelijk waardoor onze medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn om deze werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren. De heiwerkzaamheden zelf duren echter tussen de 30 en de 90 minuten.

Precisieklus

De voorbereidingen voor het heien, bij goed weer, duren gemiddeld zo’n 12 uur. In deze periode verplaatsen we eerst ons werkplatform. Daarna wordt er een funderingspaal per schip gebracht, gehesen en waterpas op de bodem van het IJsselmeer gezet. Deze werkzaamheden zijn vanaf de wal niet of nauwelijks hoorbaar. Na deze voorbereidingen start het daadwerkelijke heien. Dit duurt tussen de 30 en 90 minuten. Als de funderingspaal op diepte zit, stopt het heien direct. Vervolgens voeren we diverse controlewerkzaamheden uit en varen we naar de volgende locatie. Op het werkplatform werken 24 uur per dag, per keer 30 medewerkers (die in ploegen worden afgewisseld). Zij zorgen ervoor dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

’s Nachts heien

Tijdens het heien van de funderingen zijn we afhankelijk van onder andere de windsnelheid op het IJsselmeer. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de werkzaamheden altijd overdag te plannen. Vanwege de planning om voor 2021 klaar te zijn met heien, zullen we daarom ook ’s nachts heiwerkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van de windrichting, zullen omwonenden deze werkzaamheden kunnen horen. We realiseren ons dat dit als hinderlijk kan worden ervaren. We vragen begrip voor deze tijdelijke werkzaamheden die nodig zijn om volgend jaar Friese windenergie te kunnen produceren.

Op onderstaand kaartje staat de locatie van het windpark in het IJsselmeer en de afstanden tot de IJsselmeerkust.