Creatieve studenten maken kracht van wind zichtbaar

Het nieuwe transformatorstation bij Breezanddijk (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) van Windpark Fryslân laat eind 2020 letterlijk de kracht van de wind zien. Dit doen we door rondom het hele gebouw aluminium plaatjes aan de gevel te bevestigen. Door de flexibele bevestiging aan de gevel kunnen de plaatjes bewegen in de wind.

Leren over windenergie

In het transformatorstation wordt de energie van de windturbines omgezet naar het hoogspanningsniveau van de netbeheerder. Het gebouw krijgt daarnaast ook een educatieve functie. Bezoekers krijgen toegang tot het gebouw via een gang die het gebouw doorsnijdt. Hier kun je, dankzij glazen gevels aan beide zijden, kijken naar de imposante techniek van de transformatoren.

Samen met vier studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden gaan we de komende vier maanden werken aan de communicatie in en om het transformatorstation. Bezoekers kunnen straks in het bijzondere gebouw informatie vinden over Windpark Fryslân, de functie van het gebouw, de transformatoren en hun bijdrage aan een duurzame toekomst.