Bijenparadijs langs de A7

Vandaag starten Windpark Fryslân en samenwerkingspartners met met inzaaien van een ‘Honey Highway’ langs de A7. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, wilde bloemen te zaaien en te beheren in de bermen van Nederland. De natuurzaden zijn afkomstig uit ca. 100 natuurgebieden in Nederland. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft eerder succesvol met Honey Highway gewerkt en zij zorgen voor een maaibeleid om de bloemenzee te onderhouden.

Een mooie kans om tijdens de bouw van het windpark op deze manier bij te dragen aan het behoud van bijen en andere insecten in Nederland.

35.000 m2 wilde bloemen vanaf de Afsluitdijk tot voorbij Joure

Anne de Groot, Projectdirecteur Windpark Fryslân: ‘De komende zomer ontstaat hier een bloemenzee met een oppervlakte van maar liefst 35.000 m². De nectar en stuifmeel van deze bloemen gaan voor een periode van circa vijf jaar voedsel leveren aan bijen, hommels en andere insecten. We vinden het een mooie kans om tijdens de bouw van het windpark op deze manier bij te dragen aan het behoud van bijen en andere insecten in Nederland.’

Windpark Fryslân ondersteunt dit mooie initiatief samen met bouwconsortium Zuiderzeewind (bestaande uit Siemens Gamesa en Van Oord), Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Tom Dohmen en Michel Molema, projectmanagers van Visser & Smit Hanab: ‘We werken van harte mee aan dit duurzame project door circa twaalf kilometer berm in te zaaien met inheemse, meerjarige bloemen. We werken langs de Rijksweg A7 vanaf de Afsluitdijk Zurich tot voorbij Joure.’

‘Met andere infrastructuurbeheerders hebben we afgesproken om meer oog te hebben voor natuur en omgeving’ aldus Ed van Moolenbroek, programmaleider Duurzaam op Land TenneT. ‘Dit is een mooie gelegenheid om deze infranatuur te realiseren en voor ons een stimulans om daar in het netwerk oog voor te hebben.’

Door de bermen te zaaien met 40-50 soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.

Deborah Post, biologisch-dynamisch imker en initiatiefnemer van Honey Highway: ‘Ik wil iets doen om bijen en andere insecten te behouden en terug te brengen in onze landbouw en mooie Nederlandse landschappen. Door de bermen te zaaien met 40-50 soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.’

Over de projectpartners

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 is het windpark operationeel.

Bouwconsortium Zuiderzeewind

Windpark Fryslân wordt gebouwd door Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Het consortium werkt waar mogelijk samen met lokale Friese partners. Na oplevering is Siemens verantwoordelijk voor het onderhoud van het windpark gedurende 16 jaar.

Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab legt namens Zuiderzeewind en TenneT de kabelverbinding aan naar het hoogspanningsnet van TenneT. De kabel loopt van Breezanddijk over de Afsluitdijk naar Bolsward. Het volledige traject op de Afsluitdijk bedraagt 15 km en het traject door de provincie 10 km. Visser & Smit Hanab is onderdeel van VolkerWessels en specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur.

TenneT

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net. TenneT legt een 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits aan in westelijk Friesland. Het nieuwe hoogspannings-station moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project Netversterking westelijk Friesland.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat Noord-Nederland verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Drenthe, Friesland en Groningen. Rijkswaterstaat werkt zo duurzaam mogelijk. Dit doet Rijkswaterstaat door milieuvriendelijker te werken, bouwwerken energiezuiniger te maken en materialen te hergebruiken. Door meer bloemen in de bermen van snelwegen te faciliteren vergroot Rijkswaterstaat de biodiversiteit en zorgt zo voor een duurzamere samenleving. Voor meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/noord-nederland/index.aspx.

Honey Highway 

Honey Highway is een initiatief waarbij bermen en dijken in bloei staan met inheemse bloemen als resultaat van maaiafspraken en inzaaien van meerjarige wilde bloemen, afgestemd op de grondsoort en regio. Zodat bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen over een lange periode en overwinteren mogelijk wordt. Honey Highway is een totaalconcept dat landelijk ingezet wordt. Naast het terugbrengen van biodiversiteit, verzorgen we ook de communicatie.