De kabels voor Windpark Fryslân in de berm van de A7 bij Bolsward zijn aangelegd. Vanaf 16 juli tot en met 31 juli 2020 zal Visser & Smit Hanab de tijdelijke verkeersmaatregelen langs de A7 verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden zullen delen van de Rijksweg A7 worden gestremd.

Maandag 27 juli t/m 31 juli stremming toerit Zurich

Op maandag 27 juli van 6.00 uur tot vrijdag 31 juli 19.00 uur is de toerit Zurich voor het wegverkeer richting Witmarsum/Makkum gestremd. Dit is weergegeven in de illustratie met de rode lijn.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de N31 richting Kimswerd. Men kan de A7 richting Witmarsum/Makkum vervolgen via de N31 en   de verbindingslus N31-A7. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Maandag 27 juli stremming toerit Bolsward

Op maandag 27 juli van 7.00 uur tot 18.00 uur is de toerit Bolsward voor het verkeer richting Witmarsum/Makkum gestremd. Dit is weergegeven met de rode lijn.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg. Bij Witmarsum kan men de A7 vervolgen. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Maandag 27 juli stremming afrit Witmarsum

Op maandag 27 juli van 7.00 uur tot 18.00 uur is de afrit Witmarsum vanuit Bolsward gestremd. Dit is weergegeven met de rode lijn.

Het wegverkeer wordt omgeleid via afrit 17 Bolsward. Men kan via de Oude Rijksweg richting Witmarsum/Bolsward rijden. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Vrijdag 31 juli stremming toerit Witmarsum

Op vrijdag 31 juli is de toerit Witmarsum voor het verkeer richting Zurich gestremd gedurende 15 tot 30 minuten. Dit is weergegeven met de rode lijn. Tijdens deze korte stremming is een verkeersregelaar aanwezig om hulpdiensten en Arriva door te laten.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg. Daar kan men bij Bolsward keren en via de noordelijke rijbanen van de A7 de weg richting Zurich vervolgen. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Vrijdag 31 (week 31) stremming verbindingslus A7-N31

Op vrijdag 31 juli van 7.00 uur tot 18.00 uur is de verbindingslus A7 met de N31 vanuit Witmarsum/Makkum richting Harlingen gestremd. Dit is weergegeven met de rode lijn.

Het wegverkeer wordt omgeleid via A7 afslag 15 Zurich. Daar kan men aansluiten op de N31. Dit is weergegeven met de witte gestippelde lijn.

Meer informatie bij Loket Afsluitdijk

Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.