Welkom

In het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk, wordt de komende jaren Windpark Fryslân gerealiseerd. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Het windpark draagt in belangrijke mate bij aan de 530,5 MW duurzame energiedoelstelling die de provincie Friesland in 2020 wil realiseren. Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Met een gepland vermogen van 250 tot maximaal 400 MW kan Windpark Fryslân met minimale overlast van geluid en slagschaduw genoeg windstroom leveren voor alle Friese huishoudens. Dankzij de realisering van dit windpark ver uit de kust wordt het Friese landschap zoveel mogelijk ontzien.

Het is de intentie van de initiatiefnemers om van Windpark Fryslân een windpark ‘Van en voor Friesland’  te maken. Het windpark zal inwoners van de provincie de mogelijkheid bieden financieel deel te nemen in het windpark. Ook wordt onderzocht hoe eigenaren van oudere, Friese landturbines deze kunnen omruilen voor deelname in Windpark Fryslân.

De plannen worden op dit moment samen met de betrokken overheden verder uitgewerkt en er wordt ook een uitvoerige milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER wordt naar verwachting in het voorjaar van 2015 gepubliceerd.